Η foyter.gr δέχεται μόνο για επιστροφή ελαττωματικά προϊόντα. Παρακαλούμε μελετήστε και τους Όρους Χρήσης, στους οποίους υπόκειται η παραγγελία σας.

1.1 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΎ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 Αν το προϊόν που λάβατε είναι ελαττωματικό ή το προϊόν που έχετε λάβει δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που έχετε παραγγείλει, θα πρέπει να επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο email: info@foyter.gr ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας μας τις ώρες λειτουργείας του καταστήματος

.

Σημειωτέον ότι στην περίπτωση αυτή (ελαττωματικό προϊόν) δεν επιβαρύνεστε με μεταφορικά έξοδα.

Επιτρέψτε μας 3-5 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή και διεκπεραίωση της επιστροφής έτσι ώστε να επεξεργαστούμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος του προϊόντος (εντός 3-5 εργασίμων ημερών), θα λάβετε σχετικό ενημερωτικό email.

  1.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος πραγματοποιείται αντικατάστασή του (π.χ. ελάττωμα, αστοχία προϊόντος), μπορείτε να το ζητήσετε είτε μέσω του email που θα μας στείλετε (όπως αναφέρεται πιο πάνω) είτε με ένα τηλεφώνημά σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας( όπως αναφέρεται πιο πάνω). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μας δηλώσετε με ποιο προϊόν επιθυμείτε να γίνει η αντικατάσταση.